• Op dinsdagavond 8 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De notulen zullen snel volgen in de Time Out en op de website, maar lees hieronder alvast de belangrijkse punten:
    • Coronavirus: In verband met het uitbreken van het coronavirus kwam er een abrupt einde aan afgelopen seizoen. Hoe en met welke beperkingen/richtlijnen komend seizoen gaat verlopen, is nog onduidelijk voor iedereen. We moeten elke keer kijken naar de (nieuwe) richtlijnen en mogelijkheden, en zo er met z'n allen een geslaagd seizoen van maken.
    • Nieuwe contributiebedragen: Het contributievoorstel dat het bestuur heeft gedaan op de ALV is goedgekeurd.  Het gaat om een in principe éénmalige contributieverlaging.  Basis van de contributieopzet is de leeftijdsindeling en de verschillen tussen de categorieën als opgesteld door de NBB om zo een ongeveer gelijke bijdrage per lid aan de vereniging te bewerkstelligen. De contributiebedragen voor seizoen 2020-2021 zijn hieronder en op de website te zien.
    • Vrijwilligers: Door het kwijtraken van beide herenteams en een aantal dames is de poule met spelers voor de zaaldiensten zeer beperkt. We zullen daarom een beroep doen op vrijwilligers en recreanten om te helpen waar kan! Niet alleen voor de zaaldiensten kunnen wij alle hulp goed gebruiken, maar er zijn ook nog een aantal vacatures voor het trainen/coaches van teams. 
    • Bestuur: Tot slot is het bestuur herkozen voor volgend seizoen. Dat betekent dat Ron, Mark, Margaret, Frans en Renée komend seizoen het bestuur vormen. Er is wel nog een aantal openstaande vacatures.

    Lees hier de notulen van de ALV 2019