• Algemene Leden Vergadering 2021

  Op dinsdag 14 september zal om 19.30 uur de jaarlijkse algemene leden-verdagering plaatsvinden in Sporthal de Slagen. Schrijf deze datum dus alvast in je agenda!

 • De agenda voor de ALV is als volgt: 
  1. Opening en mededelingen
  2. Bestuursleden
  3. Notulen ALV 2020
  4. Financiële zaken
  5. Verslag en benoeming kascommissie
  6. Verslag diverse commissies
  7. Vacatures
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  In verband met de ALV zijn er ook aangepaste trainingstijden, namelijk:

  18.00-19.30 uur XU10
  18.00-19.30 uur XU12
  18.00-19.30 uur XU14
  18.00-19.30 uur VU16
  19.30-20.30 uur Algemene Ledenvergadering
  20.30-21.30 uur MU16
  20.30-21.30 uur MU18
  20.30-21.30 uur VSE1
  21.30-22.30 uur dames recreanten
  21.30-22.30 uur heren recreanten 1
  21.30-22.30 uur heren recreanten 2

   

  Lees hier de notulen van de ALV 2020