• Op dinsdag 24 september 2019 zal om 19.30 uur de jaarlijkse algemene ledenverdagering plaatsvinden in Sporthal de Slagen. 
   
  De agenda voor de ALV is als volgt: 
  1. Opening en mededelingen
  2. Bestuursleden
  3. Notulen ALV 2018
  4. Financiƫle zaken
  5. Verslag en benoeming kascommissie
  6. Verslag diverse commissies
  7. Vacatures
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  Ook de trainingstijden voor die dinsdagavond zullen wat aangepast zijn ivm de ALV. Het aangepaste schema is als volgt:
  18.00 - 19.30 XU12
  18.00 - 19.30 VU14
  18.00 - 19.30 MU16 + MU18
  19.30 - 20.30 ALV
  20.30 - 21.30 MSE1
  20.30 - 21.30 VSE1
  20.30 - 21.30 dames recreanten
  21.30 - 22.30 MSE2
  21.30 - 22.30 Heren recreanten 1
  21.30 - 22.30 Heren recreanten 2

  Notulen ALV 2018