• Leden BC Langstraat Shooters
 • Beleid

  Basketball Club Langstraat Shooters is een basketball vereniging gevestigd in Waalwijk met ruim 230 leden uit de regio's Waalwijk, Drunen, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Loon op Zand.

  Missie

  BC Langstraat Shooters is een regionale vereniging die door en voor alle leden de faciliteiten en organisatie biedt om een ieder met plezier te laten basketballen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau in een klimaat waarbij iedereen betrokken is bij team en vereniging.

  Visie

  BC Langstraat Shooters wil aan jongeren en volwassenen de mogelijkheid bieden om op competitief niveau te basketballen, belangrijk in een tijd waarin we minder bewegen en veelal ongezonder leven en eten. Uit cijfers blijkt dat de mate van sportbeoefening door de jeugd in Waalwijk lager is dan het landelijk gemiddelde. Dit is een extra stimulans voor het scheppen van de mogelijkheid tot het beoefenen van de basketbal sport. De locatie van de nieuwe sporthal, midden in een woonwijk in ontwikkeling en in de nabijheid van scholen, biedt nieuwe mogelijkheden om jeugdleden te werven. Langstraat Shooters wil in ruime mate aandacht schenken aan het opleiden, faciliteren en begeleiden van vrijwilligers en kader. Langstraat Shooters heeft een regionale functie. Door samenwerking met verenigingen in de omgeving wordt een evenwichtig ledenbestand nagestreefd met het doel om talentvolle spelers voor de regio te behouden.

  Normen en Waarden

  Sportiviteit & respect is voor ons:

  • Samen tot de beste prestaties komen
  • Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
  • Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
  • Je inleven in anderen
  • Een veilige omgeving bieden
  • Waardering tonen aan alle betrokkenen
  • Het beste uit jezelf halen op een fatsoenlijke manier