• Contributie seizoen 2018-2019

    Tijdens de ALV is besloten de contributie voor het basketballseizoen 2018-2019 gelijk te houden aan die van het seizoen 2017-2018. Er is dus geen contributieverhoging, noch -verlaging. De contributiebedragen zijn te vinden via https://www.langstraatshooters.nl/lidmaatschap/

    Ook dit seizoen is het mogelijk om de contributie in één keer te betalen. Dit kan door uiterlijk zondag 7 september een mailtje te sturen met je naam en rekeningnummer naar:
    ledenadministratie@langstraatshooters.nl. Als je de contributie in één keer betaalt, krijg je 2% korting op de gehele contributie!