• Contributie update

    Het is inmiddels bekend dat de gedeeltelijke lockdown in ieder geval verlengd wordt t/m half december. Ook de NBB heeft aangekondigd dat er t/m half december geen wedstrijden gespeeld zullen gaan worden. Daarom heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributie-inningen en hierover de volgende besluiten genomen:

    Wedstrijdspelende 18+ leden (momenteel geen trainingen én wedstrijden): Contributie van wedstrijdspelende leden 18+ wordt niet geïnd voor de maanden november en december. In januari wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

    Recreantleden 18+ (momenteel geen trainingen): Contributie van recreantleden 18+ wordt niet geïnd voor de maanden november en december. In januari wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

    Jeugdleden tot 18 jaar (geen wedstrijden, maar wél trainingen): Contributie van jeugdleden tot 18 jaar wordt geïnd in lijn met incassoschema. Aan het einde van het seizoen wordt de balans opgemaakt en eventuele verschillen verrekend met de leden, om administratieve handelingen te optimaliseren en fouten te voorkomen.