• Contributie update

    Update 10 maart: Naar aanleiding van de persconferentie heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributieinningen. Er is besloten dat er voor alle leden géén contributie geïnd wordt in maart. Er zal daarna per maand weer naar de situatie gekeken worden en wat er met de bijbehorende contributie-inningen zal gebeuren. Zoals eerder gecommuniceerd zal bovendien aan het einde van het seizoen de balans worden opgemaakt en eventuele verschillen (bijvoorbeeld door het niet kunnen spelen van wedstrijden) worden verrekend met de leden, om administratieve handelingen te optimaliseren en fouten te voorkomen.

    Update 4 februari: Voor alle leden geldt dat er geen contributie geïnd wordt in (januari en) februari.