• Contributie update

    Update 19 mei: Zoals eerder gecommuniceerd, zou aan het einde van het seizoen de balans worden opgemaakt qua contributie-inningen. In een normaal seizoen wordt de contributie geïnd in 9 termijnen, waarvan mei de laatste is. En daarom heeft het bestuur afgelopen week teruggekeken op dit seizoen. Daarbij is besloten om voor de rest van het seizoen géén contributie meer te innen. Leden, die aan het begin van het seizoen de contributie in 1x hebben betaald, zullen binnenkort een evenredig deel teruggestort krijgen.

    Update 22 april: Ook voor de maand april heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributie-inningen. Voor alle leden geldt dat er géén contributie geïnd zal worden voor april.

    Er zal ook hierna weer per maand naar de situatie gekeken worden en besloten wat er met de bijbehorende contributie-inningen zal gebeuren. Zoals eerder gecommuniceerd zal bovendien aan het einde van het seizoen de balans worden opgemaakt en eventuele verschillen (bijvoorbeeld door het niet kunnen spelen van wedstrijden) worden verrekend met de leden, om administratieve handelingen te optimaliseren en fouten te voorkomen.

    Update 10 maart: Naar aanleiding van de persconferentie heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributieinningen. Er is besloten dat er voor alle leden géén contributie geïnd wordt in maart. Er zal daarna per maand weer naar de situatie gekeken worden en wat er met de bijbehorende contributie-inningen zal gebeuren. Zoals eerder gecommuniceerd zal bovendien aan het einde van het seizoen de balans worden opgemaakt en eventuele verschillen (bijvoorbeeld door het niet kunnen spelen van wedstrijden) worden verrekend met de leden, om administratieve handelingen te optimaliseren en fouten te voorkomen.

    Update 4 februari: Voor alle leden geldt dat er geen contributie geïnd wordt in (januari en) februari.