• Incasso's mei

    Al eerder besloten we als bestuur om de contributie van april niet te innen. Voor wat betreft de contributie van mei nu een update:

    We zullen ook in de maand mei 2020 géén contributie innen. Het gaat om het volledige maandelijkse contributiebedrag, oftewel de basis contributie, kledinggeld en eventueel 2e training. Normaliter wordt de contributie in 9 gelijke termijnen geïnd, waarbij mei de laatstse maand is. Dat betekent dat er dit seizoen geen contributiebetalingen meer zullen zijn.

    Alle leden die aan het begin van het jaar de contributie in één maal hebben betaald, krijgen deze week twee termijnen teruggestort: die van april + mei.